Články

14.02.2014 Rodiné systémy

Autorka článku:  Mgr. Ladislava Doležalová - garantka programu Rodinné systémy (16 h)   Rodinné systémy   Rodina je místem, kde můžeme najít lásku, vzájemné porozumění, podporu, sílu, abychom úspěšně zvládli další dny v životě. Zároveň (a možná i právě proto) může být při narušení vzájemných vazeb a vztahů velmi silným zdrojem konfliktů, přenášejících se následně i do ostatních oblastí.      ...
komentáře: 0

15.08.2013 Emoce v mediaci

Autorka článku:  PhDr. Elígia Marčoková  - garantka programu č. 19  Emoce a jejich role v mediaci (24h)   „Človek sa rozhoduje z dvoch dôvodov: z toho dobrého a toho skutočného.“ J. P. Morgan   Aj keď je mediácia štruktúrovaný proces, ktorý sa sústreďuje na riešenie problému racionálnym, vecným, proaktívnym a konštruktívnym spôsobom, emócie, ich prežívanie sú jeho prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou. Mediácia sa dotýka konfliktov medzi ľuďmi....
komentáře: 0

12.08.2013 Neverbalita v mediaci (Neverbalita v mediácii)

Autorka článku:  Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová  - lektorka programu č. 13  Neverbalita v mediaci (16 h)   Náš prvý jazyk je jazyk tela. Všetky najdôležitejšie základné informácie si každý z nás so svetom a so sebou odkomunikoval neverbálne v provom roku svojho života. Neverbalita v mediácii je mocným, málo poznaným komunikačným kanálom a to, čo sa deje v tomto kanáli, môžu byť mierou úspechu mediátora, alebo dôvodom zamrznutia...
komentáře: 0

12.08.2013 Narativita a dialog v mediaci

Autork článku:  Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D.  - lektor programu č. 14  Narativita a dialog v mediaci (16 h)   Kurz představuje narativní a dialogické pojetí práce s konfliktem v kontextu mediační praxe. Touto perspektivou můžeme konflikt vnímat jako utvářený v příbězích a vztazích aktérů a jeho „rozpuštění“ může tedy nastat současně s tím, že dojde k proměnám příběhů, interakcí a vztahů, které konflikt obestírají. K tomu může externí konzultant (např. mediátor)...
komentáře: 0

08.08.2013 Sebezkušenostní výcvik (Sebaskúsenostný výcvik)

Autorka článku: PhDr. Elígia Marčoková  - garantka programu č. 31  Sebezkušenostní seminář (40 h)   Existujú výskumy z oblasti psychoterapie, ktoré potvrdzujú názor, že úspech v terapii nezáleží až tak na type prístupu, na tom, akú školu psychoterapeut vyznáva a aké techniky využíva, ale na jeho osobnosti. Osobnosť terapeuta je to, čo vedie k úspechu. Dovoľujeme si tvrdiť, že podobne to funguje aj v mediácii a u mediátorov. Mediátor nie je len sprostredkovateľom dohody medzi klientami....
komentáře: 0

29.07.2013 Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová o nové mezinárodní publikaci věnující se řížení konfliktů v komunitách

Výskum riešenia konfliktov v komunitách v stredoeurópskom priestore   V roku 2011 - 2013 maďarské ministerstvo vnútra a medzinárodná skupina expertov  s podporou Európskej komisie uskutočnili výskumný projekt zameraný na zozbieranie a analýzu príkladov dobrej praxe zvládania a mediácie komunitných konfliktov v regióne strednej a východnej Európy. Rovnomenná publikácia  „Good Practices in Community Conflict Management in the Central Eastern European Region“  vychádza...
komentáře: 0

15.03.2013 Zpráva pro média: "Podpora mediace v Moravskoslezském kraji"

>Moravskoslezský kraj usiluje v rámci ČR o získání dalšího primátu, tentokrát na poli vzdělávání dospělých<    Prezident Václav Klaus podepsal (29. 5. 2012) zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. a ten ode dne 1. 9. 2012 nabyl své účinnosti. Co to znamená? Mediaci jsme přece měli možnost využívat i dosud. Tento alternativní způsob, jak řešit své spory mimosoudní cestou, tu byl už daleko dříve, avšak NOVÝ zákon o mediaci nyní navíc umožňuje...
komentáře: 0

25.09.2012 „Mediace-metoda, profese, konkurenceschopnost“ – nový projekt

Krnovská vzdělávací firma EDUCO CENTRUM s.r.o. 01. 8. 2012 zahájila realizaci nového grantového projektu: „Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost. “ reg. č.: CZ.1.07/3.2.07/03.0030, který si klade za cíl vytvořit komplexní systém dalšího vzdělávání v tématu MEDIACE, a to jak pro profesní mediátory , tak pro další profese , které chtějí znalostí mediačních technik posílit své dílčí pracovní kompetence. Tento projekt, který je spolufinancován z...
komentáře: 0

10.08.2011 Mediace - co to je a k čemu slouží?

Autorka článku: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.   Mediace  je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů za pomoci třetí strany – mediátora. Je to neformální, mimosoudní způsob řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Ve světě se s úspěchem využívá již několik desetiletí. Cílem mediace je vést jednání k porozumění a smírnému řešení. Z navrhovaných řešení je vybráno takové,...
komentáře: 0