Emoce v mediaci

Autorka článku: PhDr. Elígia Marčoková - garantka programu č. 19 Emoce a jejich role v mediaci (24h)

 

„Človek sa rozhoduje z dvoch dôvodov: z toho dobrého a toho skutočného.“
J. P. Morgan
 
Aj keď je mediácia štruktúrovaný proces, ktorý sa sústreďuje na riešenie problému racionálnym, vecným, proaktívnym a konštruktívnym spôsobom, emócie, ich prežívanie sú jeho prirodzenou a neoddeliteľnou súčasťou. Mediácia sa dotýka konfliktov medzi ľuďmi. Tie sa spájajú s negatívnymi emóciami rôznej intenzity ako hnev, odpor, nenávisť, strach, obavy ... a sú to zvyčajne silné emócie. Emócie sú ako spodný prúd, ktorý nevidíme, často si ho neuvedomujeme, ale ktorý sa kedykoľvek môže vynoriť, vybublať a zmeniť a ovplyvniť hlavný prúd.
 
Mediácia je náročný komunikačný proces, pretože sa týka citlivých záležitostí, na ktorých obidvom stranám záleží. Mediátor vstupuje do množstva nových situácií a zložitých vzťahov priam nabitých emóciami. Často sa potýka s nepredvídateľnými a nekontrolovanými reakciami na strane klientov. Potrebuje sa v týchto situáciách, vzťahoch, emóciách pohybovať a je pre neho nevyhnutnosťou nenechať sa do nich vtiahnuť. Mal by preto vedieť, ako emócie fungujú, ako sa prejavujú, ako sa dajú ovplyvniť. Emócie však nefungujú iba na strane klientov. Aj mediátor sám má svoje vlastné prežívanie a to má priamy dopad na jeho premýšľanie a konanie. Reaguje na klientov, vyvolávajú v ňom sympatie alebo antipatiu, sú, alebo nie sú, mu ľudsky blízke, môžu ho nahnevať, dotknúť sa ho, vyvolávať súcit, ľútosť, ... Situácia, ktorú klienti medzi sebou riešia, tiež môže byť pre mediátora zvlášť osobne citlivá a ovplyvňovať jeho nestrannosť. Môže sa tak (neuvedomovane) nechať vtiahnuť do závislých reakcií, pri ktorých stráca kontrolu nad procesom mediácie, svoju nestrannosť a nezávislosť akokoľvek sa o ňu snaží.
 
Náš tréning sa zameriava na všetky možné emocionálne aspekty,ktoré môžu hrať rolu v mediačnom procese. Všíma si emócie a ich zdroje na strane klienta aj mediátora, ukáže aké emócie fungujú medzi klientami, čo sa deje medzi klientami a mediátorom, aká je dynamika mediačného procesu. Účastníci sa naučia nadväzovať vzťah s klientami, vnímať, rozlišovať a identifikovať prejavy nebezpečných emócií, naučia sa pracovať s nimi na úrovni klientov aj u seba.
 
Perfektná znalosť remesla mediácie naozaj pomáha. Ak sa však mediátor striktne drží len štruktúry, sleduje „čo teraz nasleduje“ a nevníma a uniká mu, čo sa v skutočnosti deje okolo, v procese mediácie to škrípe. Počas mediácie sa musí sústrediť na konkrétne a aktuálne dianie, sledovať nielen proces, ale aj ako ho klienti prežívajú, neustále budovať dôveru, obnovovať komunikačné kanály, navodzovať nielen proaktívnu, ale aj bezpečnú atmosféru. Ak mediátor nedokáže vybudovať u klientov dôveru k vlastnej osobe, navodiť atmosféru porozumenia a v nej budovať nový most komunikácie a dôvery aj medzi klientami, žiadna štruktúra ani dokonalá znalosť procesu mu nepomôžu. Klienti odpustia, že nie je striktne dodržaný postup, ale neodpustia chladný prístup, nedostatok empatie, nevhodný spôsob komunikácie. Kľúčom k získavaniu si ľudí je empatia, porozumenie, úprimný záujem, schopnosť ovplyvňovať a viesť pozitívnym spôsobom.
 
Zásadné objavy v neurovedách z posledných rokov jednoznačne potvrdzujú, že ľudia sú pri rozhodovaní ovplyvnení predovšetkým svojimi emóciami. Na emóciách záleží - rozhodujú o výsledku. Je to strategicky dôležitá informácia pre každého, kto pracuje s ľuďmi. Vyznať sa v emóciách, rozumieť im, vedieť ich identifikovať a ovplyvňovať je pre mediátora dôležitou konkurenčnou výhodou. 

« zpět | publikováno: 15.08.2013


Komentáře k článku

+ přidat komentář