Mediace - co to je a k čemu slouží?

Autorka článku: PhDr. Lenka Holá, Ph.D.

 
Mediace je metoda rychlého, efektivního a kultivovaného řešení sporů za pomoci třetí strany – mediátora. Je to neformální, mimosoudní způsob řešení konfliktů, ve kterém jsou obě strany přítomny dobrovolně. Ve světě se s úspěchem využívá již několik desetiletí. Cílem mediace je vést jednání k porozumění a smírnému řešení. Z navrhovaných řešení je vybráno takové, které je pro klienty nejpřijatelnější. Výstupem z mediace bývá písemná dohoda. Ta slouží především stranám – je pro ně potvrzením, že k řešení došly a za jakých podmínek. V případech, kde to okolnosti vyžadují, je mediační dohoda předkládána soudu ke schválení či k dalšímu rozhodování.
 
Přednosti mediace:
·         účastníci se mohou vyhnout soudnímu sporu
·         je méně nákladná finančně i časově
·         je dobrovolná
·         jednání probíhá v neformálním a bezpečném prostředí, informace jsou důvěrné 
·         snižuje napětí, zlepšuje vzájemné vztahy, vytváří prostor pro budoucí spolupráci 
·         účastníci mají kontrolu nad řešením sporu a jeho výsledkem 
·         dosažené řešení je vzájemně výhodné
 
Zkušenosti ukazují, že mediace umožňuje stranám přicházet s mnohem více efektivními a kreativními řešeními. V 70-80 % mediovaných případů je dosaženo výsledné pro všechny zúčastněné strany přijatelné dohody. Protože na dohodě pracovaly obě strany za pomoci mediátora, je dohoda reálná, věcná, perspektivní a odráží možnosti a přání obou stran.
 
Mediace je vhodná všude tam, kde stranám záleží na vyřešení sporu. Uvědomují si, že na vzniklém konfliktu mají svůj díl zodpovědnosti a chtějí ho také společně řešit. Chtějí dojít k dohodě na řešení praktických i vztahových věcí. Jsou schopni spolu komunikovat alespoň na minimální úrovni. Uznávají možnost smírného řešení a souhlasí s účastí na mediaci. Nejčastěji je mediace využívána při řešení rodinných konfliktů, v trestní oblasti, obchodních a pracovně právních konfliktů, interetnických, komunitních a jiných občanskoprávních konfliktů, také ve školách jako tzv. vrstevnická (peer) mediace.
 
Více informací najdete v monografiích autorky článku:
Holá, L. Mediace. Způsob řešení mezilidských konfliktů. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2003. ISBN 80-247-0467-6. 192 stran
Holá, L. Mediace v teorii a praxi. 1. vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3134-6. 272 stran
 

Užitečný odkaz: http://www.mediaceolomouc.eu/ - 1 Mezinárodní vědecká konference: Mediace 2011 - Kultivovaný způsob řešení sporů (Olomouc 14. - 15. října 2011)


« zpět | publikováno: 10.08.2011


Komentáře k článku

+ přidat komentář