Narativita a dialog v mediaci

Autork článku: Mgr. Pavel Nepustil, Ph.D. - lektor programu č. 14 Narativita a dialog v mediaci (16 h)

 

Kurz představuje narativní a dialogické pojetí práce s konfliktem v kontextu mediační praxe. Touto perspektivou můžeme konflikt vnímat jako utvářený v příbězích a vztazích aktérů a jeho „rozpuštění“ může tedy nastat současně s tím, že dojde k proměnám příběhů, interakcí a vztahů, které konflikt obestírají. K tomu může externí konzultant (např. mediátor) významně přispět. Vítanými dovednostmi a schopnostmi pro práci s konfliktem tedy jsou: navázání spolupracujícího vztahu, reflektující naslouchání různým verzím příběhu, zapojení účastníků do společného zkoumání a podobně. Lektoři budou otevírat prostor pro praktický rozvoj a nácvik těchto dovedností a schopností.
 
Kontext mediační praxe a práce s konfliktem bude nastolen skrze vlastní zkušenosti frekventantů. Prostřednictvím praktických cvičení si tedy každý účastník odnese přímou inspiraci do vlastní praxe, a kromě toho také zázemí narativních a dialogických přístupů s rozsáhlou možností aplikací.

« zpět | publikováno: 12.08.2013


Komentáře k článku

+ přidat komentář