Neverbalita v mediaci (Neverbalita v mediácii)

Autorka článku: Mgr. Zuzana Vasičáková Očenášová - lektorka programu č. 13 Neverbalita v mediaci (16 h)

 

Náš prvý jazyk je jazyk tela. Všetky najdôležitejšie základné informácie si každý z nás so svetom a so sebou odkomunikoval neverbálne v provom roku svojho života. Neverbalita v mediácii je mocným, málo poznaným komunikačným kanálom a to, čo sa deje v tomto kanáli, môžu byť mierou úspechu mediátora, alebo dôvodom zamrznutia mediačného procesu. Práca s telom – to nie je len poznanie spoločensky konsenzuálne uznaných giest a postojov – ide o spoznávanie sveta úžasného samostatného jazyka, ktorý má svoju etiku a ktorý vychádza predovšetkým zo sebapoznania – poznania svojho vlastného unikátneho pohybového profilu.
 
Workshop “Neverbalita v mediácii” sa zameriava na možnosti práce s neverbalitou v mediácii, so špecifickým zameraním na pohybové správanie a jeho prepojenie s emóciami. Nepôjde o mechanické učenie sa zručností neverbálnych techník za účelom lepšieho "ovládnutia" situácie v mediácii, ale o ponuku vhľadu do neverbálneho - pohybového kanála tela, ktorý v komunikácii zabezpečuje viac ako polovicu objemu presúvaných informácií a môže byť pre mediátora zdrojom unikátnych informácií o sebe aj o stranách konfliktu. Podpornou pracovnou metódou pre lektora je Labanova analýza pohybu.
 
Konflikt je súčasťou života. Nie je ani dobrý, ani zlý. Vyhnúť sa mu nedá. Dá sa však naučiť sa s ním pracovať konštruktívne. Energiu konfliktu je možné premeniť na silu v prospech života. Podobne ako keď vodný mlyn pohybom premieňa silu vody a rozkrúti koleso. Na to však nestačí zapojiť naše mysle a slová. Bez našich tiel je totiž pohyb nemožný.

« zpět | publikováno: 12.08.2013


Komentáře k článku

+ přidat komentář