Rodiné systémy

Autorka článku: Mgr. Ladislava Doležalová - garantka programu Rodinné systémy (16 h)

 

Rodinné systémy
 
Rodina je místem, kde můžeme najít lásku, vzájemné porozumění, podporu, sílu, abychom úspěšně zvládli další dny v životě. Zároveň (a možná i právě proto) může být při narušení vzájemných vazeb a vztahů velmi silným zdrojem konfliktů, přenášejících se následně i do ostatních oblastí.
 
 
 
Existují čtyři klíčové faktory, které pomáhají vyřešit situaci v rodině:
  • komunikace - Jak každá osoba komunikuje a s jakým výsledkem?
  • sebehodnocení – Jaký je sebeobraz každého z členů - pozitivní nebo negativní?
  • pravidla - Jakými se řídí pravidly, jaké jsou výsledky?
  • vazba na společnost - Je otevřená/uzavřená, má klient možnosti volby?
 
Výše zmíněné faktory považujeme za zásadní pro práci s jakkoliv narušenými rodinami - proto existuje program „Rodinné systémy“ zaměřený na znalosti a dovednosti potřebné k jejich využití. Účastníci si osvojí základní teorie o rodinných systémech, těžiště programu však zůstává v praktických dovednostech. Velký prostor je proto věnován modelovým situacím, procvičování technik, zážitkovým cvičením a rozboru kazuistik. Vše je cíleně zaměřeno na úskalí, se kterými se pracovníci ve své mediační praxi budou nejčastěji setkávat – ohrožená/zdravá rodina, rizikové jevy a sociální patologie v rodině, změny v období rozchodu či rozvodu rodičů. Absolventi tedy budou mít nejen základní teoretické znalosti z oblasti rodinných systémů, ale i praktické dovednosti k jejich vhodnému využití v procesu mediace.
 

 


« zpět | publikováno: 14.02.2014


Komentáře k článku

+ přidat komentář