Sebezkušenostní výcvik (Sebaskúsenostný výcvik)

Autorka článku: PhDr. Elígia Marčoková - garantka programu č. 31 Sebezkušenostní seminář (40 h)

 

Existujú výskumy z oblasti psychoterapie, ktoré potvrdzujú názor, že úspech v terapii nezáleží až tak na type prístupu, na tom, akú školu psychoterapeut vyznáva a aké techniky využíva, ale na jeho osobnosti. Osobnosť terapeuta je to, čo vedie k úspechu. Dovoľujeme si tvrdiť, že podobne to funguje aj v mediácii a u mediátorov. Mediátor nie je len sprostredkovateľom dohody medzi klientami. Uvedomovane aj neuvedomovane ovplyvňuje klientov a proces mediácie svojím myslením, prežívaním, svojimi reakciami, svojím konaním – celou svojou osobnosťou.
Odpoveď na otázku, či je dôležité poznať seba samého, je preto jednoznačná. Je to dôležité, pretože mediátor sám o sebe je nástroj, ktorý vo svojej práci najviac využíva. Aby ho vedel používať dobre, efektívne, úspešne, potrebuje vedieť, aký je, ako s ním má narábať, v čom je výborný, v čom dobrý a naopak, kde sú jeho slabiny.
Aké otázky by si mohol (a nielen on) mediátor položiť? Čo by mal o sebe vedieť?
  • Ako svojou osobnosťou ovplyvňujem proces mediácie?
  • Kto som? Ako ma ľudia môžu vnímať? Čo o sebe viem? Čo neviem?
  • Čo vnášam do komunikácie? Čo môže byť na mne (ne)sympatické?
  • Aké sú moje mentálne a emocionálne návyky, moje stereotypy a neuvedomované presvedčenia?Ako ovplyvňujú moje konanie?
  • O aké moje silné stránky sa môžem oprieť? Na čo by som si mal dať pozor? 
  • Ako sa na mne podpisuje stres, tlak okolností?
  • Aké typy ľudí spúšťajú u mňa neadekvátnu reakciu?
  • Čo ma vytáča viac, než by som sám chcel?
  • Ako narábam so zodpovednosťou svojou aj tých druhých?
  • Ako ovplyvňujem ľudí? Ako sa rozhodujem a ako vnímam rozhodnutia iných? ...
Spôsobov ako spoznať seba samého je viac. Náš tréning ponúkne účastníkom „burzu“metód a postupov, ktoré v rôznej miere absolvujú. Sú to postupy, ktoré im pomôžu objaviť, spoznať a uvedomiť si, ako fungujú vo vzťahu k sebe, k druhým ľuďom, okolitému svetu. Premýšľanie o sebe, zamyslenie nad sebou samým v rôznych súvislostiach, profesionálne vedená interakcia s ostatnými účastníkmi výcviku pootvoria dvere, ktorými môžu nazrieť aj do skrytých a nepoznaných zákutí svojej duše, do ktorých bežne nemajú šancu nazrieť. Účastníci si zároveň vytvoria svoj osobný manuál – originálny a jedinečný materiál, ktorý bude odrážať ich osobné reflexie,poznatky, námety, inšpirácie, nové objavy, ktoré sa dozvedia o sebe samom. Získajú cenné námety pre svoj osobný rozvoj.
Každá zmena ide zvnútra. Ak chceme niečo na sebe zmeniť, potrebujeme to presne pomenovať. Čím viac o sebe vieme, tým viac môžeme svoje veci kontrolovať, riadiť, ovplyvňovať. Prínos sebapoznania však vždy začína a aj končí v jednom: v osobnom rozhodnutí, úprimnosti a čestnosti k sebe samému a vnútornej ochote a postoji na sebe pracovať. 

« zpět | publikováno: 08.08.2013


Komentáře k článku

+ přidat komentář