Zpráva pro média: "Podpora mediace v Moravskoslezském kraji"

>Moravskoslezský kraj usiluje v rámci ČR o získání dalšího primátu, tentokrát na poli vzdělávání dospělých< 

 

Prezident Václav Klaus podepsal (29. 5. 2012) zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. a ten ode dne 1. 9. 2012 nabyl své účinnosti. Co to znamená? Mediaci jsme přece měli možnost využívat i dosud. Tento alternativní způsob, jak řešit své spory mimosoudní cestou, tu byl už daleko dříve, avšak NOVÝ zákon o mediaci nyní navíc umožňuje soudcům, aby mediaci v případech, kdy to budou považovat za účelné a vhodné, NAŘÍDILI.

 

Kdo je mediátor?

S novým zákonem vznikla i nová „volná“ profese „mediátor“. Mediátor je nezaujatým prostředníkem, kterého strany sporu vyhledají, aby jim pomohl najít oboustranně akceptovatelné a dobrovolně vykonatelné řešení jejich sporu. Mediátoři tu sice byli i dlouho před zákonem, ale až nyní byly v ČR oficiálně definovány podmínky pro výkon této profese i oprávnění pro výkon její činnosti, především ve smyslu zapojení do nařízené alternace soudních sporů. Pro soudy budou moci vykonávat činnost mediátora jen oprávněné osoby zapsané v seznamu mediátorů. Tento seznam povede Ministerstvo spravedlnosti ČR, které bude zároveň zájemcem o zapsání prověřovat mediační zkouškou.

 

Nová koncepce celoživotního vzdělávání pro MEDIÁTORY

Nejen na tento nový zákon zareagoval svým projektem zkušený vzdělavatel EDUCO CENTRUM s. r. o. Podařilo se mu uspět v grantové výzvě Moravskoslezského kraje a v srpnu 2012 spustil realizaci dvouletého projektu (8/2012 – 7/2014) s názvem „Mediace – metoda, profese, konkurenceschopnost“, reg. č.:  CZ.1.07/3.2.07/03.0030. Díky projektu vznikne na území tohoto kraje nový, celorepublikový komplexní systém dalšího vzdělávání v tématu MEDIACE a mediačních dovedností.

Mediátoři budou mít jako podporu výkonu své profese k dispozici model celoživotního vzdělávání, který prozatím v ČR nemá obdoby. 31 nových programů a výcviků je tematicky navrženo tak, aby postihovaly potřeby jak profesionálních mediátorů, tak i těch, kteří se jimi chtějí teprve stát. Revoluční myšlenkou je sestavení programů do tříúrovňového modelu, kde budou na Základní stohodinový výcvik navazovat dnes tolik chybějící prohlubující, specializační (oborové) výcviky reagující na odlišné potřeby a přístupy při mediacích různých typů konfliktů. Vzniknou tak prohlubující výcviky mediace v rodinných konfliktech, v obchodních a spotřebitelských sporech, v sousedských aj. občanskoprávních sporech, pro účely komunitní a interetnické mediace, peer mediace ve školství, mediace v trestní oblasti, v pracovní oblasti a ve zdravotnictví. Portfolio výcviků (základního a 8 prohlubujících) vhodně doplňuje i 22 kratších tematických kurzů zaměřených na podporu klíčových kompetencí, které budou nabízet možnost průběžného zvyšování kvalifikace i pro zkušené mediátory s dlouholetou praxí. Vysokou kvalitu výstupů projektu garantuje zapojení uznávaných odborníků z České i Slovenské republiky, kteří patří díky své bohaté praxi a mezinárodním zkušenostem mezi špičku v oboru nejen u nás.

 

Vzdělávání v mediačních dovednostech vhodné i pro „NEMEDIÁTORY“

Zkušenosti s dosavadní realizací vzdělávání v tématu mediace přivedly vzdělavatele EDUCO CENTRUM k myšlence vytvořit vzdělávací model s takovými vzdělávacími programy, které budou využitelné i pro pracovníky z řad dalších profesí. Filozofií mediace totiž není jen řešení sporu dvou cizích osob, ale je to především model obsahující nástroje vedoucí k bezkonfliktnímu stylu komunikace, které potřebuje každý z nás. Koncepce projektu, pod heslem vzdělávání v základních dovednostech konstruktivního řešení sporů, nabízí tedy širokému spektru profesí posílení dílčích pracovních kompetencí přímo souvisejících s jejich konkurenceschopností na trhu práce. Těmito dalšími profesemi mohou být např. sociální pracovníci, právníci, personalisté, psychologové, pedagogové, řídící pracovníci, politici, úředníci, policisté, komunitní pracovníci, lidé ze zdravotnictví, vychovatelé, obchodní poradci, manažeři, ... .

 

Pilotní ověření proběhne v Ostravě

Výše zmíněný projekt má za cíl nejen vzdělávání vytvořit, ale také ověřit jeho správné nastavení. 16 nejinovativnějších programů bude pro přesně definovanou cílovou skupinu realizováno v pilotním režimu v Ostravě. Záměrem této aktivity je kvalitu programů prověřit a získat zpětnou vazbu od účastníků. Pilotní ověření se odehraje na území Moravskoslezského kraje a i vybraní účastníci těchto kurzů budou muset pocházet z tohoto kraje. První kurz (Základní výcvik v mediaci 100 h) bude spuštěn už v měsíci dubnu 2013. Zájemci se mohou přihlásit přes elektronický systém na stránkách projektu www.cestaKmediaci.cz.

 

V Moravskoslezském kraji vzniká něco výjimečného, společensky i ekonomicky velmi prospěšného a potřebného. Podporovat a rozšiřovat myšlenku mediace je důležité. Dnešní společnost je velmi konfliktní, zahlcená spoustou zbytečných soudních sporů, které vytváří stresové situace pro strany sporu a v případě rodinných konfliktů i traumata pro jejich děti. I proto je cílem projektu novou vzdělávací koncepci po jejím vzniku rozšířit nejen do všech krajů ČR, ale i do zahraničí, neboť zvýšený zájem byl zaznamenán také např. ze Slovenska či Polska.

Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.
  

Realizátorem projektu je EDUCO CENTRUM, s. r. o.

Více informací o záměrech projektu najdete na www.cestaKmediaci.cz

 

Autor článku: Ing. Pavel Čech


« zpět | publikováno: 15.03.2013


Komentáře k článku

+ přidat komentář