Koncepce celoživotního vzdělávání v mediaci a mediačních dovednostech

 

pozn.: Mediace v rodinných konfliktech – jediný tento výcvik v rámci II. úrovně má časovou dotaci 80 h. Je tomu tak z důvodu nejčastějšího využívání mediace právě v této oblasti, z důvodu její náročnosti – musí mít na zřeteli zájmy dětí (citové vazby) a v neposlední řadě připravuje absolventy na zkoušky (MSp ČR), které pro tento předmět sporu probíhají zvlášť.

 

 

I. Základní výcvik v mediaci

Základní výcvik tvoří základnu celé vzdělávací koncepce. Je určen především pro profesní mediátory nebo budoucí mediátory, ale mohou jej absolvovat i zájemci z řad jiných profesí, kteří se mediačním technikám chtějí věnovat hlouběji. Účastnící budou po jeho ukončení znát teoretická východiska mediace a budou mít základní mediační platformu pro další profesní specializaci.

Na Základní výcvik navazují jak Specializační (oborové) výcviky, tak Tematické (kratší) kurzy.

 

II. Specializační (oborové) výcviky:

Jedná se o 8 výcviků navazujících na Základní výcvik, který tímto rozšiřují ve smyslu rozdílnosti řešení rozdílných typů sporů. Účast v nich je možná pouze po absolvování základního výcviku v mediaci.
Jste již činný v oboru mediace a chcete se ve svém zaměření specializovat a ve své profesi rozvíjet dál? Naše navazující specializační výcviky jsou určeny mediátorům, kteří se chtějí zaměřit na mediaci kauz z rodinného, obchodního, občanskoprávního, komunitního, školního, trestněprávního, pracovněprávního a zdravotnického prostředí.  Frekventant může absolvovat více specializací.
 
Každý specializační výcvik má čtyři části:
1.     Legislativní aspekty řešení konfliktů v dané oblasti (1 lektor).
2.     Specifika předmětu mediace (1 lektor).
3.     Řešení modelových situací (2 lektoři).
4.     Supervizní podpora (supervizor + lektor) - ¼ z celkové časové dotace výcviku.
 
Části 1. – 3. jsou vedeny lektorem/lektory, část 4. supervizorem (jiná osoba než lektor, možno i garant) + lektorem.

 

III. Tematické kurzy: 

Jedná se o 22 kratších kurzů tvořících systém celoživotního vzdělávání. Účast na většině z nich je možná bez podmínek, tzn. po absolvování základního výcviku, základního výcviku + specializačního prohlubujícího (oborového) výcviku či zcela samostatně bez návaznosti na předchozí vzdělávání v mediaci.
 
Tematické kurzy jsou vhodné nejen pro mediátory, ale také pro všechny zájemce, kteří chtějí získat efektivní nástroj použitelný zejména v případě, když se ocitnou v konfliktní situaci a musí ji sami řešit.  Díky těmto tématům budete schopni konfliktům lépe porozumět a odhadnout jejich stupeň vyhrocení. Budete umět efektivně využívat širokou škálu mediačních technik včetně rozpoznávání komunikačních signálů, které pak dokážete začlenit do Vámi vedené mediace.

 

Cílová skupina:

profesní mediátoři, pracovníci poskytovatelů sociálních služeb, pracovníci státní správy a samosprávy, pracovníci ve školství, pracovníci ve zdravotnictví, pracovníci v obchodu a službách, personalisté, zaměstnavatelé, ...
 

Výukové skupiny: 

jsou uzavřené, smíšené.
 
 
Autorkou návrhu koncepce je PhDr. Lenka Holá, Ph.D.