2. projektový workshop - 26.11.2012

2. workshop pokračoval v řešení cílů spojených s realizací nového projektu "Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost".

 

Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit zadání pro tvůrce vzdělávacích programů náležících do skupiny (trsu) pojmenované jako EMOCE/INFORMACE (programy s kontextem střetu emocí v mediaci). 

  

Více fotek můžete shlédnout v sekci FOTOGALERIE:

 

Pracovní skupinu tvořili jak projektoví pracovníci, tak zástupci cílové skupiny vč. hostů ze Slovenska.

 

Programový trs  EMOCE/INFORMACE tvoří těchto 7 vzdělávacích programů:

- Verbalita v mediaci (16 h)

- Neverbalita v mediaci (16 h)

- Otázky a jejich funkce (16 h)

- Emoce a jejich role v mediaci (24 h)

- Prohlubování mediačních dovedností v modelových situacích (24 h)

- Modely mediace (40 h)

- Sebezkušenostní seminář (40 h)

 

Díky workshopu se podařilo definovat zadání pro odborné týmy (lektoři + garant), které budou vznikat za účelem vytvoření těchto programů. U každého programu byly určeny cíle, požadavky na účastníky a návrhy konkrétních jmen odborných lektorů a garantů, které by bylo vhodné oslovit pro spolupráci.

 

Tvorba kurzů z tohoto programového trsu bude situována do období 1/2013 - 5/2013, pilotní výuka potom proběhne v období 6/2013 - 10/2013.

 

Termín 3. workshopu je plánován na 24. 1. 2013.  Cílem 3. workshopu bude zadání pro tvorbu 8 specializačních prohlubujících výcviků.


« zpět | publikováno: 21.11.2012