3. projektový workshop – 24. 1. 2013

3. Workshop proběhl v termínu 24. 1. 2013 také v Hotelu Harmony v Ostravě.

 

Zabýval se řešením kurzů z II. pilíře vzdělávací koncepce - specializačními výcviky.  Specializační výcviky jsou pro celý systém nejdůležitější, proto i tento workshop měl pro projekt strategický význam.

 

Pozvání přijali nejvýznamnější osobnosti z oblasti mediace i zástupci cílových skupin (zakládající členové asociace mediátorů ČR i SR, advokáti, pracovníci Probační a mediační služby, zástupci akademické půdy ..)

 

Workshop řešil především otázky z pohledu specializace, oblasti uplatnění, cílových skupin, parametrů jednotlivých specializačních výcviků, požadavky na odborníky a tvůrce.

 

Hlavně pomohl s určením provázanosti témat jinak uměle vytvořeného dosud neexistujícího systému.

 
Více fotek můžete shlédnout ve FOTOGALERII:

 

Specializační výcviky:
·      Rodinná mediace
·      Mediace v obchodních a spotřebitelských sporech
·      Mediace v sousedských a jiných občanskoprávních sporech
·      Komunitní a interetnická mediace
·      Peer mediace a mediace ve školských institucích
·      Mediace v trestní oblasti
·      Mediace v pracovní oblasti
·      Mediace ve zdravotnictví
 
Díky tomuto workshopu se u každého výcviku podařilo zodpovědět 5 základních otázek důležitých ke tvorbě specializačních výcviků.
1.    Parametry specializace v mediaci
2.    Oblasti uplatnění mediace, potřeby praxe
3.    Cílové skupiny specializačních výcviků
4.    Parametry jednotlivých specializačních výcviků
5.    Požadavky na odborníky (garant, lektor, supervizor)

« zpět | publikováno: 08.02.2013