5. workshop k projektu - 7. 1. 2014

5. (poslední) workshop proběhl v termínu 7. 1. 2014 v Hotelu Harmony v Ostravě.

 

Hlavním cílem workshopu bylo vytvořit zadání pro tvůrce vzdělávacích programů náležících do skupin (trsů) pojmenovaných jako PROFESE + PRÁVO.

 

Pracovní skupinu tvořili jak projektoví pracovníci, tak zástupci cílové skupiny.

 

 

Programový trs  PROFESE tvoří těchto 7 vzdělávacích programů:

  • č. 18 Etické aspekty mediace (16 h)
  • č. 23 Hodnocení úspěšnosti mediace (8 h)
  • č. 24 Týmová spolupráce v mediaci (8 h)
  • č. 26 Zahraniční zkušenosti v mediaci (8 h)
  • č. 27 Budovní profese mediátora (8 h)
  • č. 28 Sociální marketing v mediaci (16 h)
  • č. 25 Dokumentace v mediaci (8 h)

 

Programový trs PRÁVO zastupuje pouze 1 vzdělávací program:

  • č. 29 Vybraná právní témata potřebná pro výkon mediace (40 h)

 

Díky workshopu se podařilo definovat zadání pro odborné týmy (lektoři + garant), které budou vznikat za účelem vytvoření těchto programů. U každého programu byly určeny cíle, požadavky na účastníky a návrhy konkrétních jmen odborných lektorů a garantů, které by bylo vhodné oslovit pro spolupráci.

 

Tvorba kurzů z těchto programových trsů bude situována do období 01/2014 - 04/2014, pilotní výuka potom proběhne v období 05/2014 - 07/2014.


« zpět | publikováno: 14.02.2014