Dne 15. 10. 2012 proběhl v Ostravě 1. projektový workshop

Workshop se týkal řešení cílů spojených s realizací nového projektu "Mediace-metoda, profese, konkurenceschopnost".

 

Hlavním cílem workshopu bylo pomoci zmiňovanému projektu s nastavením systému vzdělávání mediátorů jako nové profese.

 

Pracovní skupinu tvořili jak projektoví, pracovníci tak zástupci cílové skupiny vč. hostů ze Slovenska.

 

Workshop dostál svým cílům mimo jiné i díky dílčímu klíčovému kroku, kdy se členům pracovní skupiny podařilo rozdělit 31 projektem plánovaných nových vzdělávacích programů do 4 specifických skupin:

 

- EMOCE/INFORMACE (programy s kontextem střetu emocí v mediaci)

- PROFESE (programy zabívající se úlohou a podmínkami výkonu profese mediátora)

- PROCES (programy řešící jednotlivé procesy i metody v mediaci)

- PRÁVO (programy zaměřené na legislativní pozadí poskytování služby mediace)

 

Více fotek můžete shlédnout v sekci FOTOGALERIE: 

 

Termín 2. workshopu je plánován na 26. 11. 2012. Cílem 2. workshopu bude tvorba již konkrétních programů, které si projekt dal za úlohu vytvořit (návrh lektorského obsazení, metodiky kurzů, nároky na výukové materiály, akreditace ...)


« zpět | publikováno: 19.10.2012