Mediace 2013 - ohlédnutí za II. ročníkem mezinárodní vědecké konference

Konferenci s názvem: Mediace 2013. Cesta ke spolupráci a smíru, která se konala ve dnech 27. - 28. 9. 2013 na půdě Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, je bez nadsázky možné už krátce po jejím konání vyhodnotit jako velmi úspěšnou.

 

U nás ojedinělou akci navštívila velká část odborné i laické veřejnosti věnující se mediaci jako metodě i profesi. Zatímco I. ročník byl "poznamenán" přípravami dlouho očekávaného zákona o mediaci, nynější II. ročník už mohl ústy mnoha účastníků konference vyjádřít své první zkušenosti s právě rok účinným novým zákonem. Dvoudenní akce dala šanci promluvit jak uznávaným odborníkům - v rámci hlavního pléna, tak desítkám dalších lidí - v rámci odborných sekcí, o svých zkušenostech, vizích i nápadech jak mediaci posunout, popularizovat, prostě jak jí pomoci.

 

        

 

Hlavními řečníky konference byli: JUDr. Mag. iur. Michal Malacka, Ph.D., MBA; Prof. Mag. Dr. Sascha Ferz; prof. PaedDr. Vladimír Labath, PhD.; prof. PhDr. Dušan Šimek; Mgr. Pavel Bednařík; Mgr. Antonín Stanislav; doc. PhDr. Martina Urbanová, Ph.D.; PhDr. Mgr. Jeroným Klimeš, Ph.D.doc. ThDr. Mgr. Slávka Karkošková, Ph.D.; JUDr. Tomáš Horáček, Ph.D.; JUDr. František Kutlík; prof. Dr. Klaus Tonner; Mgr. Nathalie Podeyn; Joseph Folger, Ph.D.; Carlo Mosca, LL.M. 

 

V rámci jedné z odborných sekcí (sekce č. 3 Profese mediátora) vystoupil za EDUCO CENTRUM s. r. o. se svým příspěvkem "Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost" Ing. Pavel Čech. Příspěvek, který nesl stejný název jako projekt zaměřený na tvorbu vzdělávacího systému pro mediátory, se věnoval třem hlavním tématům:

1. mediaci jako profesi - jak ji vnímá laická veřejnost (zejména ve srovnání s profesemi, které mediace "substituuje"),

2. profesionalizaci mediátora - přes komplexní systém celoživotního vzdělávání (představení našeho nově se rodícího tříúrovňového systému viz sekce vzdělávání),

3. problému chybějící adekvátní publicity - jako cesty k popularizaci metody i profese (příklad zajištění publicity na úrovní státu - Ministerstvo spravedlnosti Polsko).

 

 

Více informací o konferenci najdete na strákách www.mediaceolomouc.eu


« zpět | publikováno: 04.11.2013