Zákon o mediaci ve Sbírce zákonů

 

Dne 13. června 2012 byl ve Sbírce zákonů publikován zákon o mediaci č. 202/2012 Sb. 

Odkaz na celé znění zákona

 

 

Prezident ČR Václav Klaus podepsal zákon o mediaci. Co to znamená? Mediaci jsme měli možnost využívat i dosud. Nejedná se tedy o NOVOU možnost, jak řešit své spory. Avšak zákon o mediaci, který by měl nabýt účinnosti zřejmě k 1. září 2012, umožňuje soudcům, aby mediaci v případech, kdy to budou považovat za účelné a vhodné, NAŘÍDILI.

 

Novinkou je tedy možnost mediaci soudem nařídit. Vykovávat činnost mediátora pro soudy budou tedy moci jen oprávněné osoby, zapsané v seznamu mediátorů. Hlavní podmínkou k zápisu do seznamu je úspěšné složení zkoušky zajištěné Ministerstvem spravedlnosti.

 

Pokud plánujete zmíněnou zkoušku podstoupit a úspěšně absolvovat, nabízíme Vám komplexní průpravu ve formě základního a navazujícího specializačního výcviku.

 


« zpět | publikováno: 25.09.2012