Závěrečný workshop v Ostravě se povedl - děkujeme všem, kdo jste se zúčastnili

Dne 30. 7. 2014 jsme v Ostravě realizovali závěrečný workshop k projektu "Mediace-metoda, profese, konkurenceschopnost". A protože jsme celé dva projektové roky pilně pracovali, nebylo tomu jinak ani na tomto workshopu :-).

 

  

více fotek najdete ve FOTOGALERII - viz odkaz


Začátek workshopu byl věnován především představení výstupů a výsledků projektu - vč. nového tříúrovňového vzdělávacího systému pro mediátory. Druhá část byla věnována vyhodnocení projektu a udržitelnosti výstupů. Nový vzdělávací systém byl díky práci účastníků workshopu podroben analýze - ve smyslu jeho silných a slabých stránek, ale také příležitostí či limitů, které udává společnost, ve které všichni žijeme. Workshop přinesl i společné zamyšlení nad budoucností mediaci i vzdělávání v ní. 

 

Velké díky patří všem účastníkům workshopu, za jejich aktivní účast, náměty, podněty, připomínky, inspiraci. Díky všem, kteří k nám vážili opravdu dlouhou cestu, díky čemuž se na workhopu objevila řada představitelů dalších organizací (PF Palackého univerzity v Olomouci, Asociace mediátorů ČR, Asociace mediátorů SK, Česká advokátní komora, Probační a mediační služba ČR), které se vzdělávání v mediaci také věnují.

 

 

Ještě krátce k výstupům a výsledkům projektu

- vytvořili jsme celkem 31 výcviků a vzdělávacích programů pro mediátory

- 16 z nich jsme pilotní realizací ověřili v praxi

- vzděláváním jsme podpořili 177 osob, z toho 171 bylo úspěšnými absolventy našich kurzů

- do tvorby se zapojilo 50 odborníků (lektorů, garantů, supervizorů) z ČR a SR

 

 

Všem, kteří jste s námi v tomto projektu spolupracovali - aktivně to s námi prožívali, DĚKUJEME!

 

S koncem tohoto projektu však celá práce teprve začíná, věřím, že se brzy opět uvidíme

:-)

 

 

Za projektový tým Ing. Pavel Čech

 


« zpět | publikováno: 05.08.2014