Základní výcvik v mediaci

Základní výcvik v mediaci (100 h)

ČASOVÝ ROZSAH KURZU:  100 vyučovacích hodin
MAX. POČET ÚČASTNÍKŮ KURZU: 12 osob
             
Pilotní výuka tohoto kurzu už proběhla. 
Úspěšní absolventi tohoto vzdělávacího programu obdrží Osvědčení.
 
  • Tato první pilotní výuka je realizována v rámci ESF projektu s názvem Mediace - metoda, profese, konkurenceschopnost (viz o projektu). 
  • Projektem podporovanou cílovou skupinou jsou vymezené profese s místem výkonu práce/zaměstnání v Moravskoslezském kraji (viz informace pro zájemce).
  • Přihlaste se, i když už uvidíte, že je plná kapacita kurzu. Při výběru účastníků nehraje roli pořadí přihlášek, ale kvalita Vašeho motivačního komentáře a zaslání profesního životopisu.
 

Výběr účastníků do tohoto 1. pilotního běhu (realizace 12.4 - 3.6. 2013) byl ukončen 

Cíle

Účastníci vzdělávacího programu budou po jeho ukončení znát teoretická východiska mediace a ovládat mediační techniky v takové míře, která jim umožní mediační dovednosti ve své praxi používat.
1. Účastníci vzdělávacího programu budou po jeho ukončení znát teoretická východiska a kontext mediace.
2. Účastníci vzdělávacího programu dokážou po jeho ukončení účinně pracovat se vztahy v mediaci.
3. Účastníci vzdělávacího programu dokážou po jeho ukončení řídit proces mediace.
4. Účastníci vzdělávacího programu dokážou po jeho ukončení pracovat s obsahem mediace, to znamená, že zejména dokážou účinně používat různé komunikační, resp. mediační dovednosti.

Určeno

Cílová skupina:

Základní výcvik je určen především pro profesní mediatory, ale mohou jej absolvovat i zájemci z řad jiných profesí, kteří se mediačním technikám chtějí věnovat hlouběji.

Více informací o podporovaných cílových skupinách, podmínkách přihlášení i způsobu výběru najdete v sekci informace pro zájemce.

 
Osobnostní předpoklady:
"Ideální" účastník by měl mít ukončené vysokoškolské studium 1. stupně nejlépe společenskovědního charakteru a několikaletou praxi v oboru, kde je mediace využitelná. Je nestranný, bezúhonný, empatický, pozitivní, intuitivní, tvořivý, komunikativně zdatný a vstřícný. Má smysl pro sociální spravedlivost, je otevřený a umí si získat důvěru.
 
Požadavek na dokumenty:
1.) Ve Vaší objednávce - do poznámky napíšte, jaký je Váš důvod zájmu o tento kurz/krátké motivační sdělení (proč bychom měli vybrat zrovna Vás, nebo Vašeho zaměstnance).
2.) Na adresu L.boudova@educocentrum.cz odešlete svůj profesní životopis.

Obsah

1. Úvod.
2. Teoretická východiska – teorie konfliktů a  alternativního řešení sporů, komunikační teorie.
3. Práce se vztahy v mediaci.
4. Práce se zájmy a potřebami druhých stran.
5. Práce s konfliktem a jeho transformace.
6. Práce a nakládání s informacemi v mediaci.
7. Dosahování řešení a možnosti dohody.
8. Hodnocení průběhu mediace a mediátora - posuny v mediaci.
9. Specifické techniky.
10. Etika řešení konfliktů.
11. Právní rámec mediace.
12. Závěr kurzu.
 

1. SETKÁNÍ (3 dny)
Principy mediace; komunikace v mediaci; komunikační techniky a jejich nácvik; teorie konfliktu a vyjednávání; nácvik vyjednávání; modely a fáze mediace; práce se vztahy I. – vztah mediátor – klient; nácvik navazování respektujícího a důvěryhodného vztahu s klienty.
 
2. SETKÁNÍ (3 dny)
Práce se vztahy II. – facilitace a vyvažování vztahů a moci mezi klienty; nácvik mediačních technik; nácvik poskytování a přijímání konstruktivní zpětné vazby; transformační posuny: pozice zájmy – potřeby; nácvik přerámování pozic; transformace konfliktu v mediaci; nácvik neutralizace.
 
3. SETKÁNÍ (3 dny)
Práce s informacemi v mediaci;  nácvik mediačních technik pro práci s informacemi; práce se zájmy a předměty jednání; nácvik brainstormingu; typy, obsah a možnosti dohod; nácvik formulování mediační dohody; specifické techniky mediace; nácvik specifických technik mediace.
 
4. SETKÁNÍ (3 dny)
Etika řešení konfliktů; právní rámec mediace; vyhodnocování procesu mediace; hodnocení mediátorských schopností účastníků.
 
5. SETKÁNÍ (3 dny)

Nácvik modelových situací z různých oblastí a předmětů sporu. Závěr kurzu, shrnutí, zhodnocení, evaluace - zpětná vazba. 

NAŠE ZNÁMKA KVALITY++++

  • INOVACE+

- výcvik je veden maximálně interaktivní formou (ukázky praxe, nácviky praktických situací),

- výcvik pružně reaguje na změny v prostředí,

- témata jsou modifikována dle potřeb cílové skupiny účastníků,

- po každém setkání je zařazena evaluace,

  • LEKTOŘI+

- výcvik lektorují vždy současně dva lektoři/mediátoři - praktici s odpovídajícím vzděláním.

  • GARANT+

- odpovídá za kvalitu vzdělávání,

- provádí průběžnou supervizi lektorského týmu,

- zapojuje se do klíčových etap výcviku.

  • DOSTUPNOT+

- místní,

- ekonomická,

- pro různé cílové skupiny účastníků,

- dle poptávky.

Harmonogram

100 h výcvik
termín realizace
časová dotace
časová dotace celkem
1.      setkání
12. - 14. 4. 2013
7 h + 7 h + 6 h
20 h
2.      setkání
26. - 28. 4. 2013 7 h + 7 h + 6 h
20 h
3.      setkání
25. - 27. 5. 2013 7 h + 7 h + 6 h
20 h
4.      setkání
1. - 3. 6. 2013 7 h + 7 h + 6 h
20 h
5.      setkání
15. - 16. 6.  2013 10 h + 10 h 20 h
 
 
  100 h

 

9:00 - 10:30

10 min. přestávka
10:40 - 12:00
30 min. obědová přestávka
12:30 - 14:00
10 min. přestávka
14:10 - 14:50

 

Garant

PhDr. Matoušková Andrea

Lektorský tým

JUDr. Horáček Tomáš, Ph.D.
JUDr. Baliová Dana

Komentáře ke kurzu

+ přidat komentář
V současné době není vypsán žádný další termín. V případě Vašeho zájmu o tento kurz nás kontaktujte.
 
poslat e-mailem vytisknout Dotaz
ke kurzu
Kontakt
Ing. Pavel Čech
Ludmila Boudová

608 770 669, 775 12 11 12
p.cech@educocentrum.cz L.boudova@educocentrum.cz